دبیرستان دخترانه یاس (متوسطه دوره اول) اداره آموزش و پرورش استان گیلان/ لاهیجان

جلسه مشاور مدرسه با دانش آموزان پایه نهم با موضوع هدایت تحصیلی:

جلسه هدایت تحصیلی با حضور مشاور مدرسه و اولیا برای توضیح چگونگی پرکردن نمون برگ 3:

برگزاری کلاس آموزش خانواده اولیاء دانش آموزان پایه هفتم ونهم توسط خانم کمالی(مشاور مدرسه) -دی ماه 1395: