دبیرستان دخترانه یاس (متوسطه دوره اول) اداره آموزش و پرورش استان گیلان/ لاهیجان

آزمایشگاه علوم پایه هفتم:

کارگاه آموزشی درس علوم و آزمایشگاه پایه هشتم: