تصاویری از اردوی دانش آموزی 10 اردیبهشت 97:

نفرات برتر آزمون قلم چی دبیرستان یاس(متوسطه اول) در تاریخ 97/02/14:

برگزاری آزمون مرحله سوم پیشرفت تحصیلی اردیبهشت97:

بازدید دانش آموزان از مددجویان عزیز آسایشگاه سالمندان همراه دبیر اجتماعی و مسئولین مدرسه، اردیبهشت 97:

بزرگداشت روز مبعث حضرت رسول اکرم (ص)با اجرای برنامه ای ویژه باحضور دانش آموزان و دبیران:

آموزش کاشت گل، با همراهی دبیر کارو فناوری فروردین 1397:

نفرات برتر آزمون قلم چی دبیرستان یاس در تاریخ 1397/01/17:

تصاویری از هفتمین جشنواره یاس متوسطه اول:

برگزاری مرحله اول جشنواره خوارزمی در رشته های ادبیات زبان انگلیسی و علوم آزمایشگاهی و معرفی گروه برتربه اداره:

نفرات برترآزمون قلم چی دبیرستان یاس متوسطه اول در آزمون 20 بهمن: